Symboly

 

STROM ŽIVOTA

Strom života je prepojený so všetkým. Vo všeobecnosti znamená prepojenie všetkého vo vesmíre. Symbolizuje súdržnosť a slúži ako pripomienka toho, že nie ste nikdy sami. Jeho význam predstavuje to, že ste spojení so svetom. Korene stromu siahajú do hĺbky a šíria sa do zeme, čím prijímajú výživu od Matky Zeme a jeho vetvy siahajú až do neba, kde prijímajú energiu zo slnka a mesiaca. Prestavuje tiež akýsi most na prepojenie fyzického a duchovného sveta.

Strom života reprezentuje viacero oblastí. Zvyčajne sa hovorí o desiatich: jednota a spojenie, rodina a plodnosť, rast a sila, prosperita, uzemnenosť, nesmrteľnosť a znovuzrodenie, individuálnosť, inteligencia, hojnosť, prispôsobivosť. 

    

KVET ŽIVOTA

Univerzálny symbol energie, života a spojenia medzi všetkým existujúcim. Symbol má schopnosť preukázať, ako všetky veci pochádzajú z jedného zdroja a že sú úzko a trvalo prepojené. Kvet života je dookola ohraničený obrazec tak, aby bolo vidieť 19 kružníc. Zobrazuje základné formy priestoru, času, jednotu života a ducha ako súčasť vesmíru. 

Tento pravzor nás obklopuje bez ohľadu na to či si to uvedomujeme alebo nie. Názov „Kvet Života“ totiž nepramení z kvetinových obrazcov, ale z cyklu ovocného stromu. Pri pozorovaní tohto cyklu vidíme, že na strome rastú kvetné puky, ktoré sa postupne premenia na ovocie. Ovocie ukrýva semeno, z ktorého sa vytvorí nový strom.

Sústredenie a pozeranie sa na tento symbol má pomôcť k zjednoteniu „mysle, srdca a duše“ (mentality, tela a emócií) človeka, a to znamená - k vytvoreniu a udržaniu stavu Celistvosti. Vyobrazenie Kvetu Života lieči telo aj dušu, dodáva energiu, harmonizuje a pomáha napojiť sa na Vesmírne Vedomie.

 

 

ŠPIRÁLA ŽIVOTA

Triskel, Triskelion, Trojitá špirála - tento symbol je založený na magickej trojke a špirále, ktorá je sama o sebe účinným ochranným znakom, symbolom transformácie a evolúcie.

Špirála stočená do troch ramien vychádzajúcich zo spoločného stredu symbolizuje cestu z vnútorného sveta do vyšších duševných úrovní. Predstavuje rast, rozšírenie a vesmírnu energiu. Každá špirála sa otáča v rovnakom smere, predstavujúc tak rovnováhu, harmóniu a kontinuálny pohyb. 

V živote človeka predstavuje triskel cestu do svojho vnútra, má hĺbku osobného rastu, ľudského rozvoja a duchovnej expanzie. 

Táto trojitá špirála poukazuje na 3 časy - minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Žijeme v prítomnosti ponaučený z minulosti s vedomím, že svojím súčasným nastavením tvoríme svoju budúcnosť.

 

HAMSA

Hamsa, tiež známka ako Ruka Fatimy zobrazuje dlaň pravej ruky, čo bolo už dávnych dobách považované za znamenie ochrany. Tento ochranný znak predstavuje božské vedenie, ukazuje nám správny smer, zbavuje nás strachu a chráni nás pred nešťastím. 

Slovo Hamsa pochádza z arabského jazyka, v ktorom označuje číslo päť = názov symbolu má symbolizovať päť prstov na ruke. Prináša 5 požehnaní nebies a to lásku, šťastie , zdravie, mier a ochranu. 

Hamsa tiež podporuje plodnosť a zdravé tehotenstvo. Dokáže tiež ochraňovať slabých a chorých, predstavuje požehnanie, moc a silu.

 

LOTOSOVÝ KVET

Lotos predstavuje univerzálny symbol čistoty a osvietenia. Je považovaný aj za kvet šťastia. Symbolizuje energiu pre šťastné potomstvo, rozrastajúcu a prosperujúcu rodinu a manželské šťastie. Lotos sa vo Feng shui odpradávna používa ako mimoriadne silný aktivátor šťastia, prosperity a harmónie.

Lotos symbolicky vyrastá z bahna, kalnej vody čo znamená úspešné zdolanie prekážok a premenu negatívnych energií na pozitívne.

V budhizme má význam aj farba lotosu. Biela predstavuje stav duchovnej dokonalosti, čistoty mysle, vyrovnanosti a kľudu. Červený lotos je symbolom čistoty srdca, lásky, vášne, láskavosti a veľkorysosti. Modrý lotos znázorňuje odpútanie sa od hmotných cieľov. Ružový lotos je spojený s našim duchovným rastom-cesta k osvieteniu. Fialový lotos sa spája so spiritualitou a ezoterikou.

 

ÓM

Slabika Óm je pôvodný zvuk, ktorý vytvára vesmír. Symbol nekonečnosti ducha, Božského vo svete a človeka. Zvuk „Óm“ je prvým zvukom vo vesmíre, ktorý prišiel priamo od Boha. 

Celý symbol stelesňuje toto vedomie, oslobodzuje ľudského ducha od obmedzení tela, mysle, intelektu a ega.

Tento znak pomáha nositeľovi uvedomele tvoriť svoj život, pretože základnou myšlienkou ktorú poskytuje je vedomie že duch ovláda hmotu. To značí že čokoľvek v živote máme alebo chceme mať si tvoríme sami, svojou mysľou a myšlienkami vytvárame energiu, ktorá sa skôr či neskôr manifestuje vo fyzickom svete a v našich životoch ako situácia, prežitok, skúsenosť. Symbol Óm nám pomôže usporiadať myseľ a vyberať si myšlienky tak aby v našich životoch vládla láska a harmónia aby naša duša mohla rásť a žiť tak ako je jej právom - slobodne a bez obmedzení.

Pri pohľade na symbol posvätnej mantry Óm vnímame 4 oblúčiky, ktoré charakterizujú štyri stavy vedomia. Dolný oblúčik symbolizuje bdenie. Každý človek v tomto stave vedomia trávi značnú časť svojho života, kedy koná, myslí a uvedomuje si, hodnotí. Človek je v tomto stave bdelí. Horný menší oblúčik symbolizuje hlboký spánok, v ktorom si myseľ prestáva uvedomovať seba samú. Oblúčik medzi dolným a horným symbolizuje snenie. Jedná sa o mentálne spojenie, kedy nepracujú zmysly smerom von. Nie sme spojený s okolitým svetom. Bod nad najvyšším oblúčikom znázorňuje stav turija. Jedná sa o absolútne vedomie jednoty a precítenie prvotnej vibrácie. Je oddelený polkruhom, ktorý symbolizuje ilúziu, ktorou sa vnímame oddelene v javovom svete od prapodstaty.

 

 MERKABA

Geometricky je znázorňovaná ako hviezdný štvorsten, symbolické prepojenie ženskej a mužskej pyramídy cez srdce. Človeka spája s vyššími dimenziami a svetmi. Toto, ale môžeme dosiahnuť len keď sa úplne zbavíme všetkých blokov a negatívnych programov v našim podvedomí, ktoré nás upínajú do sveta strachu a nízkych vibrácií. Zvyšuje silu myšlienky, a bytosť si tak sama utvára realitu, v ktorej žije.

Merkaba je systém, ktorý urýchľuje duchovný vývoj a pomáha nám priviesť nás z karmy späť do svetla a lásky. Znamená v preklade svetelné telo.

Merkaba spája našu myseľ, telo a srdce. Uvádza do rovnováhy všetky tieto zložky osobnosti. Pomáha upokojiť myseľ, prečistiť a vyrovnať všetky energetické polia, dráhy a čakry. Pomáha vyvážiť ľavú a pravú mozgovú hemisféru, mužskú a ženskú zložku osobnosti. Uvádza do súhľadu myseľ a emócie.