Farby a ich účinky

 

 

Červenáfarba samotného života, ktorá je symbolom hlbokým emócií, lásky a chuti do života. Táto farba prebúdza životnú silu, zvyšuje telesnú silu a výkonnosť. Červená farba nám dodáva silu v pocite zodpovednosti za seba samého, aby sme nečakali kým sa niečo stane, ale sami sme urobili prvý krok.

∼ sila, vôľa, odvaha, vitalita, motivácia k dosiahnutiu cieľov, túžba, sebadôvera, sebavedomie, nadšenie, spontánnosť, rozhodnosť, bezpečie, láska, vášeň, chuť do života ∼ 

Oranžová – povzbudzujúca farba, ktorá je symbolom radosti a optimizmu, takisto napomáha prúdeniu kladných energií. Táto farba je spojená so sebadôverou, usilovnosťou a odvahou, tiež rozvíja trpezlivosť a ticho v nás. Oranžová farba zbavuje trápenia z minulosti a vracia nás do prítomnosti.

∼ veselosť, tvorivosť, pozitivita, vitalita, energia na cestu životom, nespútanosť, pohyb, ambície, odhodlanie, fyzické a duševné zdravie, priateľstvo, rodina, trpezlivosť, pokora, vzdanie sa minulosti a otvorenie sa budúcnosti, odhodlanie ∼ 

 

Žltá – energetická farba, ktorá je symbolom chuti do života a vysokej inteligencie. Povzbudzuje, rozveseľuje, uzdravuje telo aj myseľ. Táto živá farba povzbudzuje sebavedomie a optimizmus. Rozvíja samostatnosť a nezávislosť. Žltá farba dáva jasnosť našej mysli, pomáha nájsť stredový bod, vďaka ktorému môžeme určiť smer a nájsť cieľ.

∼ šťastie, aktivita, kreativita, energia, optimizmus, sloboda, povzbudenie, sebadôvera, sloboda, samostatnosť, úspech, spoločenskosť, jasné myslenie, rozum, inteligencia, sústredenie, zlepšuje myslenie, odstraňuje negatívne myšlienky a pocity ∼ 

Zelená – neutrálna farba, ktorá je symbolom nového začiatku, rastu a rozvoja. Táto farba podporuje koncentráciu a schopnosť pamätať si. Povzbudzuje priateľstvo a pocit spolupatričnosti s ostatnými. Pomáha nám odpustiť si, keď príjmeme sami seba, príjmeme aj druhých. Zelená farba uvoľňuje minulé záležitosti, ktoré v sebe dusíme a pomáha nám ich pochopiť a prerásť. Dáva pocit slobody, prináša kľud a mier.

∼ rovnováha, prítomnosť, uvoľnenosť, otvorenosť, harmónia, bezpečie, vnímavosť, vnútorný kľud, oddanosť, súcit, istota, nádej, vytrvalosť, rast, peniaze, štedrosť, produktivita, dobíja energiu, pozitívne vplýva na vzťahy ∼ 

Modrá – ukľudňujúca farba, ktorá je symbolom kľudu, uvoľnenia a vyváženosti. Táto farba ukľudňuje a podporuje vnímanie. Je farbou dôvery, riešenie cestou naladenia sa na vyššie vedenie, nie riešenie silou ale kľudom a mierom. Modrá farba pomáha pri pocitoch samoty a opustenosti.

∼ spomaľuje tečúce myšlienky, pokoj, hĺbavosť, pochopenie, úprimnosť, súcit, pravda, poctivosť, dôveryhodnosť/dôvera, úcta, vernosť/viera, stabilita, vyrovnanosť/rovnováha, komunikácia, zameriava pozornosť k nášmu vnútru ∼ 

Indigová (tmavomodrá) – duchovná farba, ktorá je symbolom mystiky a večnosti. Táto farba reprezentuje hlboké premýšľanie o živote a jeho zmysle, schopnosť vidieť to, čo nie je vidno na povrchu ale to, čo sa skrýva hlboko a časom sa to odhalí. Kráľovská modrá predstavuje hlboký mier, kľud a učí nás vidieť.

∼ intuícia, vízie, poznanie, viera, predstavivosť, tretie oko, mystika, inšpirácia, múdrosť v hlbšom slova zmysle, pátranie po zmysle života, čistí myseľ ∼ 

 

Fialová – oslobodzujúca farba, ktorá je symbolom zmeny, inšpirácie a mágie. Ukazuje na pominuteľnosť hmotného a vyzdvihuje ducha. Táto farba sa týka duchovných cieľov, transformácie - začať úplne od znovu, s úctou a bez ľútosti k uplynulému životnému obdobiu. Fialová farba znamená zmenu a silu dôvery v samých seba, lieči smútky.

∼ magickosť, vyššie ja, inšpirácia, bohatstvo, pokora, rovnováha, vnútorné cítenie, upokojuje myseľ, dôstojnosť, múdrosť zo skúseností, rozvíja duchovné a tvorivé schopnosti človeka, víťazstvo ducha nad hmotou, meditácia ∼ 

Ružová – harmonizačná farba, ktorá je symbolom lásky, náklonnosti, oddanosti a súcitu. Táto farba pomáha prijať s láskou samých seba a prijať všetko s čím v sebe bojujeme. Zkľudňuje emócie, zaháňa hnev a pocity opustenosti.

∼ láska, jemnosť, nežnosť, duševný kľud, pozitivita, šťastie, posilnenie ∼ 

Purpurová (fuchsia, magenta) – je zdrojom energie, pomáha nám objaviť a ukotviť v sebe potenciál. Prebúdza v nás vnútornú silu a odhodlanie.

∼ zmena, moc, odhodlanie, sila, duchovnosť, vzdanie sa starých zvykov a dať priestor novým ∼ 

Tyrkysová – liečivá a posilňujúca farba, ktorá je symbolom tvorivosti, slobody a sebavyjadrenia. Táto farba podporuje komunikáciu, hovoríme to čo cítime, nie to, čo chcú počuť. Vyzdvihuje pocit sebadôvery a tiež aj súdržnosti, predstavuje more možností a oslobodenia sa od noriem. Tyrkysová farba je farba priateľských citov, spontánnosti a fantázie.

∼ ochrana pred negativitou, harmonizuje psychické aj fyzické telo, jasné myslenie, tvorivosť, vyrovnanosť, sebadôvera, hovoriť zo srdca čo si myslím a cítim ∼ 

Hnedá – zkludňujúca a realistická farba, ktorá je symbolom pocitu bezpečia, istoty, tepla a útulnosti. Táto farba pomáha povzbudiť zdravý rozum a schopnosť stáť nohami pevne na zemi.

∼ ukotvenie, bezpečie, ochrana, istota, rozumné uvažovanie, zodpovednosť, vyrovnanosť, pracovitosť, odvaha, vytrvalosť, sústredenie sa na jeden cieľ a jednu cestu ∼ 

Sivá – neutrálna farba, inteligencia, múdrosť, autorita, spoľahlivosť, kľud, nestrannosť

Čierna – čierna s viacerými farbami nie je negatívna

∼ výraznosť, dôstojnosť, rozvaha, moc, ochrana ∼ 

Biela – je symbolom čistoty, jasnosti, nevinnosti a nového začiatku. Táto farba dodáva silu, očisťuje, oslobodzuje od všetkého čo sa javí ako prekážka, predstavuje slobodu pre všetky možnosti. Biela farba stabilizuje, prebúdza vedomie a tvorivosť, dokáže utíšiť bolesť.

 spiritualita, čistota, nevinnosť, nádej ∼ 

Zlatá - kráľovská farba, ktorá je symbolom moci, hojnosti, úspechu, nadhľadu a zodpovednosti za svoj život. Táto farba pomáha vidieť situácie aj z iného uhla, vracia energiu a optimizmus. Zlatá farba pomáha uvoľňovať obavy a strachy, dáva veci do pohybu, dáva silu dokázať urobiť zmenu a zvládať duševné neistoty. Je kanálom, cez ktorý sa napojujeme na informácie, ktoré prichádzajú z hora, nášho napojenia s Bohom či vesmírom.

∼ hojnosť, úspech, energia, vyššie ja ∼

Strieborná - neutrálna farba, ktorá je symbolom vízií a intuície. Táto farba pomáha prebúdzať skryté možnosti a rozvíja tvorivé schopnosti.

∼ intuícia, kreativita ∼

 

 farby koleso